Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

Rosanne Groot.

Het is alweer bijna 6 maanden geleden dat het beeld van een feest vierende Ban Ki-Moon en President Hollande in Parijs niet weg te slaan was van de (sociale) media. COP21 is een mijlpaal in het gevecht tegen een door mens veroorzaakte klimaatverandering, werd ons op het hart gedrukt, en daar mogen we trots op zijn. In New York werd dat feestje nog eens dunnetjes overgedaan toen het verdrag ook echt getekend werd door de wereldleiders op 22 april.

‘Prachtig’, zou je zeggen,’strik erom en aan de slag!’ Maar zover is het nog niet. Nu er is vastgesteld wat er bereikt moet worden en waarom is de volgende vraag: hoe moet dit dan gerealiseerd worden? Volgende week zullen in Bonn delegaties van alle landen die het verdrag van Parijs ondertekend hebben, bij elkaar komen om de implementatie van de afspraken te bespreken. In Bonn zullen de delegaties nieuwe programma’s bekijken, voortdurend werk voltooien en streven naar implementatie van het akkoord van Parijs.

Een van de belangrijkste elementen van het proces naar implementatie zal het vaststellen zijn van de overgang van INDCs naar NDCs. INDCs (Intended Nationally Determined Contributions) waren ingediend door landen in de aanloop naar Parijs.[1] In deze INDCs stellen landen hun bijdrage voor aan het beperken van de uitstoot van broeikasgassen. De INDCs zijn een manier voor nationale overheden om hun doelen te communiceren met de internationale gemeenschap.[2] Nu het verdrag van Parijs is getekend, moeten deze ‘voorgenomen’ acties worden omgezet in harde afspraken: NDCs (Nationally Determined Contributions). Om te zorgen dat de globale doelen in het akkoord van Parijs worden gehaald zijn deze NDCs van levensbelang, letterlijk. De NDCs zijn de afspraken waar we landen individueel op kunnen afrekenen en daarom zijn de komende twee weken in Bonn zo spannend.

Keryx Klimaatbode zal 6 dagen van de conferentie meemaken en op deze plek met jullie delen. We hopen inzicht te kunnen geven in deze boeiende conferentie die zo weinig aandacht krijgt in de (sociale) media. Hopelijk kunnen we na twee weken weer een feestje bouwen als er ook een goede NDC voor Nederland is vastgesteld.

 

[1] http://climateobserver.org/open-and-shut/indc/

[2] http://www.wri.org/indc-definition