Keryxklimaatbode

Over milieubeleid

Bonn Climate Change Conference: ‘Without action the Paris Agreement is just paper’

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

Rosanne Groot.

Voorheen als ik aan de VN dacht, zag ik een grote plenaire zaal voor me vol mensen met koptelefoons op hun hoofd. Niet van die hippe grote dingen. Nee, juist die koptelefoons die je vader gebruikt om naar zijn walkman te luisteren. Dus toen ik maandag binnenliep met zo’n zelfde koptelefoon in mijn handen waarde ik me in een vreemde wereld. Zodra ‘la Presidente’ in het Frans begon te spreken, klonk er uit mijn koptelefoon gelukkig een heldere Engelse stem die zo snel mogelijk probeerde het zangerige Frans te vertalen.

Plenaire bijeenkomsten bij de VN volgen hun eigen strenge etiketten en kunnen soms ongelofelijk saai zijn. Clusters van landen komen een voor een aan de beurt om hun (vaak veel te lange) verklaringen voor te lezen. Daarna is ‘civil society’ aan de beurt die minder tijd krijgen. Alle verklaringen hebben gelukkig een zelfde soort boodschap: er moet actie ondernomen worden om klimaatverandering tegen te gaan en nu we dit prachtige akkoord hebben, kunnen we niet op onze lauweren gaan rusten. Of zoals een woordvoerder voor YOUNGO (Young Non-Gouvermental Organisations) het zo mooi stelde: ‘Without action the Paris agreement is just paper.’

Dat somt het prachtig op. Er moet actie ondernomen worden, maar hoe zorgen we dat landen een drijfveer hebben om dit te gaan doen en achteraf worden afgerekend op de actie die is ondernomen? Laurence Tubiana, onderdeel van de deligatie van het Franse Presidentschap van COP21, zei dat de urgentie van klimaatverandering alleen niet genoeg is voor landen om actie te ondernemen. Daar zal ze gelijk in hebben en dus moet er een stok achter de deur zijn. Op de conferentie zelf kunnen er nog verbeteringen worden aangebracht op dat gebied, maar zijn er ook positieve punten te melden.

NGO’s spelen een belangrijke rol op de conferentie. Er zijn ten eerste ontzettend veel organisaties die de onderhandelingen volgen en zij zijn ook goed georganiseerd. Ze zijn onderdeel van een netwerk en vormen een gemeenschap. De laatste paar jaar heeft de VN NGO’s ook meer de kans gegeven zich te laten zien op conferenties en bijeenkomsten. Ze krijgen spreektijd en mogen vragen stellen tijdens open meetings. Dit is op zichzelf al een vorm van ‘accountibility’, het aansprakelijk houden van de delegaties en de VN. Ze kunnen druk uitoefenen, maar hebben natuurlijk geen echte macht. NGO’s zijn eigenlijk het schakelpunt tussen de wereldbevolking en de VN. Dit klinkt raar, want wij hebben natuurlijk nooit die NGO’s aangewezen om ons te vertegenwoordigen op deze conferenties. Toch is dit wel een soort informele rol geworden van hen.

Onderzoekers en onderzoeksinstituten vormen weer een andere spaak in het wiel. Zij kunnen ook in een bepaalde vorm de landen en overheden aansprakelijk houden. Onderzoeksinstituten produceren en controleren data over broeikasgassen. Het waren per slot van rekening onderzoekers die de eerste klokken luidden over de door mens veroorzaakte klimaatverandering. Andere onderzoekers bekijken hoé het proces werkt en óf het proces van aansprakelijkheid werkt. Zij informeren de bevolking, maar laat haar over die informatie zelf een oordeel vellen.

Toch is het zelfs voor onderzoekers en NGO’s soms moeilijk om wijs te worden uit de enorme stapel papierwerk van agenda stukken en notulen. Als je daar als buitenstaander naar kijkt, snap je niet hoe iemand daar nog door de bomen het bos kan zien. Kleinere landen klagen er soms over. Zij vinden dat ze niet genoeg leden in hun delegatie kunnen aannemen om alle onderdelen en vergaderingen van de VN adequaat te volgen. Dit komt de transparantie van het proces niet ten goede.

De sfeer die voelbaar is op de conferentie is hoopvol. Delegaties zijn vastberaden en trots op de afspraken van het verdrag van Parijs. Nu begint het pas dus laten we hopen dat het verdrag over twintig jaar nog steeds zoveel betekent als vandaag en dat het dan niet wordt gezien als een stapel papier.

2 Comments

  1. Informatief! Dank!

  2. Informatief, dank.

Geef een reactie

Your email address will not be published.

*

© 2019 Keryxklimaatbode

Theme by Anders NorenUp ↑