Keryxklimaatbode

Over milieubeleid

Page 2 of 2

Het PBL: controle op ons nationaal klimaatbeleid?

Reint Fischer. Eén van de partijen die bij alle door de overheid georganiseerde bijeenkomsten over de COP21 is geweest is het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Tussen neus en lippen door ving ik gedurende deze bijeenkomsten op dat het PBL wetenschappelijke rapporten maakt waar de onderhandelingen op gebaseerd worden en dat zij een controlerende functie meer »

Klimaatwet: voor de geschiedenisboeken of de papierversnipperaar?

27-04-2016, Rosanne Groot. Historie werd geschreven toen de rechter vorig jaar Urgenda gelijk gaf in de rechtszaak die zij aanspanden tegen de Nederlandse staat om de hoeveelheid CO2 uitstoot. De rechter vindt dat de regering zich moet houden aan de gemaakte internationale klimaatafspraken. Afspraken die tot dusver niet konden worden herroepen in een internationaal of meer »

DE KERYX VAN NU, VOOR LATER

14-11-2015, Jasper Smits. 2015 is het jaar van klimaatbewustwording in de wereld en de wereld moet als één actie ondernemen. De zeespiegel stijgt en wij als wereldburger zijn daar deels verantwoordelijk voor. Maar wie is verantwoordelijk voor ons? Wie zorgt ervoor dat wij weten wat wij moeten doen om de koolstofdioxide uitstoot te verminderen? Wie stelt (gedrags)regels op meer »

Milieubewustzijn en beleid door de tijd

29-3-2016, Belle Bergsma. Over hoe onze interesse in het milieu en milieubeleid zich heeft ontwikkeld tot een wereldwijd milieubewustzijn.   Na een periode van verkennen en verdiepen in het klimaatvraagstuk, COP21 in Parijs, het bekijken van de eerste stappen die de overheid nam naar aanleiding van de COP en het bouwen van onze website zetten meer »

COP21 als draaideur

4-1-2016, Jasper Smits.   Om half zeven stond ik op, in mijn vakantie wel te verstaan, om mijn bus te pakken en mijn lange reis naar Den Haag te beginnen. Eenmaal uit de laatste tram, stap ik toevallig tegen mijn onderzoeksgenoot aan, Reint Fischer. Samen lopen we naar het gebouw toe. Het eerste obstakel dat meer »

Wat is de eerste officiële Nederlandse reactie op de COP21?

17-12-2015, Reint Fischer. Er ligt een wereldwijd en ambitieus klimaatakkoord op tafel. Vele internationale media hebben het gevierd als begin van het einde van fossiele brandstoffen. Omdat het akkoord gericht is op de nationale bijdrages van alle 195 landen die het ondertekend hebben, ligt de bal nu bij nationale overheden, bedrijven en non-gouvernementele organisaties. Behalve meer »

Stakeholdersbijeenkomst

16-05-2015, Belle Bergsma. Maandag 16 November bezochten we een bijeenkomst voor stakeholders naar aanleiding van COP21, georganiseerd door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De bijeenkomst was georganiseerd om stakeholders te informeren en mee te laten denken over de inbreng van ‘Team Nederland’ tijdens COP21. Voor ons een mooie kans om vragen te stellen en meer »

Newer posts »

© 2019 Keryxklimaatbode

Theme by Anders NorenUp ↑